Productes

PRODUCTES

Comercialitzem els equips mes adients per a cada aplicació, i realitzem tots els tràmits necessaris per importar, instal·lar i posar en marxa.

 

Actualment som Distribuidors per Espanya i Portugal dels següents Fabricants

 

Especialistes en Reactors de escalfament ràpid (Rapid Thermal) mitjançant lampares de quartz.

RTP / RTCVD / DLI Reactors

RTP – Rapid Thermal Procesing Equipments
DLI-CVD & DLI-ALD – Direct Liquid Injection CVD and ALD

  

Reactors de deposició i de gravat per plasma. Aplicacions per micro, nano, MEMS i opto.

 

Plasma processing solutions

RIE / ICP-RIE / DRIE Plasma etch
PECVD / ICP-CVD Plasma enhanced deposition
Ion Beam Etch and Deposition
FAST ALD / HDRF Technology

 Tecnologies del buit, en especial equips de deposició per evaporació tèrmica i “sputtering”

Vacuum system solutions

PVD Thin film deposition / Vacuum technology / Leak testing