Productes

PRODUCTES

Comercialitzem els equips mes adients per a cada aplicació, i realitzem tots els tràmits necessaris per importar, instal·lar i posar en marxa.

Distribuidors per a Espanya i Portugal dels següents Fabricants

 

RTP / RTCVD / DLI Reactors

RTP – Rapid Thermal Procesing Equipments
DLI-CVD & DLI-ALD – Direct Liquid Injection CVD and ALD 

Plasma processing solutions

RIE / ICP-RIE / DRIE Plasma etch
PECVD / ICP-CVD Plasma enhanced deposition
Ion Beam etch and deposition / FAST ALD / HDRF Technology